Evlərin layihələndirilməsi   3 mərhələdə sənəd hazırlığını özündə cəmləşdirir:

  • ·        Memarlıq- fasad çertyojlarını, evin vertikal, eninə və uzununa kəsişini, üzlük materialları və ərazilərin ümumi planlaşmasına əsaslanan bədii eskizini təqdim edir;
  • ·        Konstruktiv-ümumi və poetaj plandan ibarətdir, bünövrə elementlərinin, örtük və pilləkənlərin sxemi, qovşaqların hərtərəfli çertyoju;
  • ·       

Layihələndirmənin nəticələrinə əsaslanaraq, evin tikinti dəyərini müəyyən edən smeta verilir.

 

  • ·        Texniki sistemlərin layihələndirilməsi, o cümlədən:
  • ·        Texniki layihələndirmə(texniki quraşdırılma və avadanlıq);
  • ·        Elektrotexniki layihələndirmə(elektrotexniki və elektrik təchizatı);
  • ·        Mühəndislik sistemlərinin layihələndirilməsi(ventilyasiya, qaz xətləri, elektrik şəbəkələri və digər infrastrukturlar);
  • ·        O cümlədən, inşaat;
  • ·        Memarlıq-inşaat layihələndirilməsi(binalar və digər yerüstü obyektlər);
  • ·        Sənaye obyektlərinin layihələndirilməsi.