Təmir-tikinti işləri və quraşdırma. Xarici təmir işləri siyahısına üzlənmə, fasad və dam örtüyü işləri, suvaq və rəngsazlıq, suyadavamlı və dalğadanqoruyucu sistemlərin quraşdırılması daxildir. Daxili təmir isə səthlərə qum-əhəng və sement-əhəng qarışıqlı məhlulların çəkilməsi, rəngsaz və kafel işləri, döşəmələrin örtülməsi, divar kağızlarının yapışdırılması, qapı və pəncərələrin quraşdırılması, montaj və kommunikasiya, məişət texnikasının işə salınması, dekor işlərini özündə cəmləşdirir.

   Təmirin dəyəri 75 AZN-dan başlayaraq\m2 hesablanır.